zapisy on-line
   

Regulamin warsztatów tanecznych organizowanych przez  Szkołę Tańca Djamila

 

1.Warunkiem uczestnictwa w warsztatach tańca jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu

2. Wpłata zaliczki  na warsztaty jest równoznaczna z akceptacją regulaminu

3. Pod pojęciem organizator rozumie się Szkołę Tańca Djamila (ST Djamila)

4. Pod pojęciem warsztatów rozumie się zajęcia taneczne odbywajace się w wyznaczonym przez ST Djamila terminie

5. Pod pojęciem uczestnika rozumie się osobę biorącą udział w warsztatach

6. Zapisując się na warsztaty organizowane przez ST Djamila uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. ST Djamila nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników zajęć tanecznych.

7. ST Djamila nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach

8.Uczestnik warsztatów jest odpowiedzialny za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

10. Zapisy na warsztaty przyjmowane są:

  Drogą elektroniczną, wysyłając list e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełniając formularz  na stronie www.djamila.pl znajdujący się w prawym górnym rogu strony lub bocznym lewym menu

11. Zgłaszając swój zapis na warsztaty  należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu, jego telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy) i adres e-mail, nazwę warsztatu oraz dokonać wpłaty zaliczki.

12. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w wyniku zapisów, o rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje  kolejność wpływu zaliczek

13. Cennik warsztatów przedstawiony jest  przy ich opisie na stronie www.djamila.pl w zakładce warsztaty

14. W warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby, które uiściły za nie opłatę PRZD ICH ROZPOCZĘCIEM. Opłata warsztatów po ich zakończeniu będzie 10% wyższa. W interesie uczestników jest zgłoszenie się z zamiare opłaty, gdyż Szkoła nie przypomina o tym indywidualnie.

15. Opłaty za warsztaty należy wnosić zgodnie z podanym cennikiem (patrz pkt.13)

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny

17. W przypadku odwołania warsztatów przez organizatora, wniesione opłaty  zostają w całości zwrócone.

 18. Opłaty za warsztaty nie są zwracane w żadnych innych przypadkach.Nie ma również możliwości przeniesienia wpłaty na innego uczestnika warsztatów.

19. Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć o czym poinformuje uczestników (telefon, sms, e-mail lub osobiście)

20.Choreografie prezentowane podczas warsztatów są chronione prawami autorskimi.
Najczęściej ich wykorzystanie wymaga indywidualnej zgody autora.

21.Niezastosowanie się do punktu 20 będzie pociągać za sobą odpowiedzialność prawną na podstwie Ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Rozdz. 8 Art 78 pkt 1, Rozdz. 14 Art.115-117)

22.Filmowanie warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.

23. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu.

 
Projekt strony Paweł Miatkowski | Copyright © DJAMILA