Logowanie do systemu i dodawanie nowej treści

Aby zalogować się do panelu wpisujemy w przeglądarce:

http://www.adresstrony.pl/administrator

Wpisujemy login oraz hasło.


Po zalogowaniu pojawia się główna strona panelu kontrolnego.
U góry znajduje się menu:
Witryna, Menu, Artykuły, Komponenty, Rozszerzenia, Narzędzia i Pomoc.










Żeby dodać nową podstronę (treść/artykuł) klikamy w górnym menu:

Artykuły -> Artykuły wszystkie -> Pojawia się nowa strona z listą
artykułów. Artykuł dodajemy klikając w prawym górnym rogu na okrągłą, zieloną
ikonkę oznaczoną + (UTWÓRZ).





W formularzu musimy wypełnić następujące pola:

- Tytuł
- sekcja
- Treść artykułu (musi być conajmniej jedna litera/znak)

Edytor nad polem treści artykułu umożliwia wstawianie zdjęć, formatowanie
tekstów, wstawianie linków itp.





-------------
WSTAWIANIE ZDJĘĆ
Najpierw w tekście musimy ustawić się w miejscu, w którym ma być dodany plik/ obrazek.
Teraz klikamy na ikonkę 'OBRAZEK' (powyżej zaznaczona)
Wyskoczy nowe okno.


Aby dodać zdjęcie wgrane na nasz serwer, wystarczy wybrać je z środkowego dolnego oknenka i kliknąć INSERT (WGRANIE ZDJĘCIA).








Jeżeli mamy zdjęcie na dysku twardym, które nie zostało jeszcze wgrane, musimy kliknąć ikonkę
"WCZYTAJ" - znajduje się ona nad dolnym okienkiem z prawej strony - szary prostokąt
z zieloną strzałką skierowaną do góry. W kolejnym nowym oknie 'upload' klikamy
"ADD", czyli dodaj i z naszego dysku twardego wybieramy zdjęcie. Po wybraniu klikamy przycisk
"UPLOAD" - załaduj.
Okienko Upload można zamknąć po załadowaniu.


Dodatkowe opcje, które warto wziąc pod uwagę w głównym oknie dodawania zdjęcia to wyrównanie:
Standardowo ustawione na --NOT SET--. Dzięki temu obrazek będzie znajdował się wyrównany względem
tekstu albo do prawej (RIGHT), do lewej (LEFT), do góry (TOP), do dołu (BOTTOM), do środka (Middle).
Można też ustawić margines między zdjęciem i tekstem.

Pliki są standardowo ładowane do folderu images/stories/.




WSTAWIANIE TABEL
Edytor tekstu - ikonka zaznaczona na czerwono

Pojawi się okienko Insert/Modify Table ZAKŁADKA GENERAL

Oznaczenia pól:
COLS: ilość kolumn
ROWS: ilość rzędów
CELLPADDING: Margines krawędź komórki i tekstu
CELLSPACING: Margines między komórkami
ALIGMENT: wyrównanie
BORDER: granica
WIDTH: szerokość (może być podana w % lub px)
HEIGHT: wysokość
Class: domyślne ustawienia stylów (zalecane, aby nie ustawiać)
Table caption: zostawić odznaczone


ZAKŁADKA ADVANCED - zaawansowane
tutaj można ustawić inne parametry, jednak zalecamy pozostawić bez zmian:
ID - identyfikatora
Summary - podsumowanie
Style - nazwa stylu CSS
Language code - kodowanie tabeli
Background image - obrazek tła
Frame - ramka
Rules - linie
Language direction - oreintacja tekstu (lewa/prawa)
Border color - kolor obramowania tabeli
Background color - kolor tła tabeli







POZOSTAŁE PODSTAWOWE FUNKCJE EDYTORA
- pogrubienie
- kursywa
- podkreślenie
- rodzaj czcionki (FONT FAMILY)
- wielkość czcionki (FONT SIZE)
- wyrównanie
- wypunktowanie
- wstawienie linka (5 ikonka od prawej w 4. rzędzie)
------------------------

Po wpisaniu zawartości artykułu, możemy wyedytować inne opcje, które znajdują się po prawej stronie od edytora:
Klikamy na prostokąt "PARAMETRY ROZSZERZONE"
Ustawienia globalne - domyślne, jednak możemy je ukryć w zależności od potrzeb.

Po ustawieniu parametrów rozszerzonych klikamy w prawym górnym rogu ikonkę 'ZAPISZ'

















DODAWANIE ARTYKUŁU DO MENU
W górnym menu wybieramy MENU -> Nazwa menu (np Górne menu)



Klikamy utwórz w prawym górnym rogu.

Pojawi się nam pole 'WYBIERZ TYP POZYCJI MENU'

ARTYKUŁY - > Artykuły - > Artykuł


Na nowej stronie wpisujemy tytuł, a po prawej (parametry podstawowe) klikamy 'WYBIERZ' i wybieramy artykuł, który ma się
znaleźć w menu. Po wybraniu klikamy 'ZAPISZ'







DODAWANIE/UTWORZENIE NOWEGO MENU
górne menu: MENU -> Projektant menu
Wyświetli się lista istniejących MENU. Wybieramy UTWÓRZ


Na nowej stronie pojawią się 4 pola. W ostatnim musimy wpisać 'mod_mainmenu'.
Po wypełnieniu wszystkich 4 pól, klikamy zapisz.



W górnym menu wybieramy teraz:
ROZSZERZENIA -> MODUŁY  i z listy istniejących modułów wybieramy ten nowo utworzony 'mod_mainmenu'




Teraz pozostaje nam ustawić kilka istotnych parametrów naszego okienka menu:


Zaczynamy od określenia nazwy wyświetlanej na stronie, możemy następnie wybrać, czy ta nazwa ma się wyświetlać.
Włączony - ustawiamy na TAK, aby włączyć wyświetlanie modułu
Pozycja - wyświetli się lista pozycji dostępnych na stronie internetowej. Jeżeli chcemy, aby menu wyświetlalo się z lewej strony względem głównego tekstu, wybieramy 'left'. Uwaga, strony wykonywane są na indywidualne zamówienia i nie posiadają ustawionych wszystkich pozycji, ponieważ nie ma takiej potrzeby!

Przypisanie menu:
W tym oknie wyświetlaja się lista podstron w określonych listach menu. Możemy wybrać, na jakiej podstronie wyświetli się nasz nowy modul menu. Dzięki temu dla każdej podstrony możemy utworzyć inne menu, co pozwoli nam rozbudować stronę.

Innym ważnym parametrem jest Przyrostek klasy modułu.
Jeżeli chcemy, aby nasze menu posiadało domyślnie zaprojektowaną ramkę, musimy wpisać _menu. W przeciwnym wypadku menu znajdzie się na tle strony bez obramowania i formatowania.

Po ustawieniu parametrów, klikamy zapisz. Teraz możemy dodawać artykuły do tego menu.




INNY SPOSÓB NA DODAWANIE PLIKÓW NA SERWER (np OBRAZKI i ZDJĘCIA)
W górnym menu wybieramy: Witryna -> Media


Domyślnie wyświetli nam się zawartość folderu IMAGES (media).
Możemy teraz utworzyć katalog dla naszych zdjęć (3)(4), a następnie wejść w niego i załadować zdjęcie (5)

ścieżka naszego zdjęcia będzie wyglądała następująco:
images/nowy_folder/nazwa_zdjecia.jpg

Lub zewnętrzna
http://www.adresnaszejstrony.pl/images/nowy_folder/nazwa_zdjecia.jpg

Proszę pamiętać, aby nie stosować w nazwach folderów i zdjęć:
- spacji
- dużych liter
- znaków !@#$%^&*()+=/'":;,.

Zamiast pustej spacji można zastosować "chodnik" _












USTAWIENIE NAZWY WITRYNY, SŁÓW KLUCZOWYCH I OPISU DLA WYSZUKIWAREK
Górne menu: Witryna -> KONFIGURACJA












W powyższej instrukcji zostały opisane podstawowe funkcje, które umożliwią Państwu zarządzanie swoją stroną internetową.

 

 

Dodatkowe funkcje dla zaawansowanych użytkowników

Ustawienie tagów META DESCRIPTION i KEYWORDS dla poszczególnych podstron:

W systemie Joomla można ustawić dla każdej podstrony osobny opis dla wyszukiwarek i słowa kluczowe, dzięki którym nasza strona może zostać łatwiej odnaleziona lub zindeksowana przez wyszukiwarki. Opis jest widoczny jako kilka linijek w wynikach wyszukiwania google. Nie powinien przekraczać 4-5 prostych zdań.
Pole 'słowa kluczowe' optymalnie powinny zawierać około 8 pozycji oddzielonych od siebie przecinkami, np: ala, kot, dom, pies

Dane META ustawia się podczas wpisywania treści artykułu. Po prawej stronie pod parametrami rozszerzonymi, znajduje się kolejne rozwijane menu METADANE.







Tworzenie tłumaczeń - komponent Joomfish

Każdy artykuł, każda pozycja menu mogą zostać przetłumaczone na dowolny, zainstalowany język.
Przykład tłumaczenia artykułu.
Wchodzimy na listę naszych artykułów: GÓRNE MENU > ARTYKUŁY > ARTYKUŁY - WSZYSTKIE.
Zaznaczamy artykuł, który chcemy przetłumaczyć (odhaczamy obok nazwy) i z rozwijanego pola u góry, wybieramy język, na który chcemy przetłumaczyć dany artykuł



Kiedy wybraliśmy przykładowo, język angielski, pojawi się nowe okno, które wypełniamy w takiej kolejności, jak na zdjęciu poniżej, pamiętając, aby odchaczyć pole nr 3 PUBLISHED

 

Po przetłumaczeniu zawartości oryginalnej artykułu w polu nr 2 i zaznaczeniu pola PUBLISHED nr 3, zatwierdzamy wprowadzone zmiany w prawym górnym rogu przyciskiem ZAPISZ.

Tłumaczenie pozycji MENU oraz standardowych modułów Joomla, odbywa się na takiej samej zasadzie.