zapisy on-line
   
KURS NA UPRAWNIENIA ZAWODOWE INSTRUKTORA TAŃCA jedyny w kraju ze specjalizacją Belly Dance
Edycja V 2017/2018Kurs wyjątkowy bo skonstruowany pod kątem szkolenia tancerek arabskich.

Szczegóły:
K
urs obejmuje ponad 80 godzin zajęc praktycznych, w większości z tańca orientalnego.
Zajęcia poprowadzą sami topowi nauczyciele i super gwiazdy tańca orientalnego z ogromnym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym
.
  Pozostałe techniki z wybranych dziedzin: taniec klasyczny,taniec współczesny, tworzenie choreografii, metodyka prowadzenia zajęć, techniki pomocnicze, które poprowadzą wybitni nauczyciele z Polski.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu ze specjalizacją.
Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe. Legitymacja wystawianajest od razu po zdanua egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORA BELLY DANCE w języku angielskim wg standardów UE oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu


Co oznacza zdobycie uprawnień państwowych do nauczania tańca?

Kurs
instruktora tańca przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Legitymacje wydajeOgólnopolski Związek Profesjonalistów Belly Dance-jedyna prawnie zarejestrowana polska organizacja belly dance.Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie a nazwiska instruktorów widnieją w oficjalnym wykazie certyfikowanych instruktorów belly dance. Legitymacja instruktorska jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora! Żadne inne szkolenie nie chroni prowadzących zajęcia z tańca orientalnego, od odpowiedzialności cywilnej


Bądź odpowiedzialna!
Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne , narażenie zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).


Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.Kurs otwiera drzwi do późniejszej pracy w charakterze trenera bądź sędzi na mistrzostwach tanecznych.
Skonstruowany jest tak by zdobyte uprawnienia mogły zostać wykorzystane w pracy w innych technikach tańca (wszystkich tańcach sportowych) ale jednocześnie dający solidną wiedzę z zakresu tańca orientalnego

Wg.opinii naszych absolwentek-kurs ambitny, z solidną dawką wiedzy , w znacznej większości zmieniający pogląd na nauczanie, świadomość i odpowiedzialność w zawodzie
Jeśli zależy Ci na kupnie papierka -nie jest to oferta dla Ciebie. Na rynku jest wiele ofert wszelakich kursów (często organizowanych przez prywatne firmy, których dyplomy nie mają żadnej wartości i nie stanowią żadnego prawnego zabezpieczenia) , na których jest "tendencja do zaliczania".
Na tym kursie,by uzyskać uprawnienia zawodowe, należy sumiennie pracować, wykazać się solidną wiedzą oraz analitycznym i konstruktywnym myśleniem, .

Kurs o
bejmuje również częśc ogólną.
Wielkim atutem naszego kursu jest nauka części ogólnej w formie e-learningowej, nie tak jak do tej pory -na zjazdach. Oszczędzacie swój czas, pieniądze na dojazd i noclegi i same organizujecie swój czas na naukę.
Częśc ogólna daje ogromną wiedzę z zakresu zarówno tańca m.in:

taniec w teorii i praktyce, Metodyka zajęć tanecznych, Systematyka tańca, taniec współczesny, Przepisy PTT, Pozycje baletowe

jak i ogólnych zagadnień sportu i anatomii:
anatomia człowieka, rozgrzewka - cele i zadania, sport dzieci i młodzieży, teoria sportu , sport a ontogeneza, siła, szybkość wytrzymałośc gibkosć oraz koordynacja, podstawy treningu siłowego, fizjologia człowieka, testy wydolności fizycznej, resuscytacja Basic Life Support, pierwsza pomoc przedmedyczna, odnowa biologiczna i żywienie, korektywa i kompensacja, metodyka i teoria wf, antropomotoryka, żywienie sportowców, perfekcyjny wygląd, emisja głosu, pedagogika, ustawa o kulturze fizycznej, prowadzenie zajęć sportowych, prawo w kulturze fizycznej, odpowiedzialność cywilna i prawna instruktora sportu, anatomia czynnościowa, psychologia pracy indywidualnej


Po ukończonym kursie uczestnicy przystępują do egzaminu złozonego z 2 części:
częśc pisemna: z materiałów cześci ogólnej i teorii tańca
część praktyczna: prezentacja dwóch tańców przed komisją egzaminacyjną -klasyki arabskiej oraz folkloru llub modernu.

koszty:3450 zł (!)

dodatkowo: opłata za egzamin, legitymację i wpis do rejestru instruktorów: 100 zł
koszty organizacyjne:200 zł

Formy rozliczeń:

1.
Opłata jednorazowa: 3750- zniżka 100 zł za płatnosc jednorazową=3650

2.

Opłata w 2 ratach: 3750 zł (po 50% lub 1000 zł zaliczka i doplata pozostałej kwoty najpoźniej do 5 listopada)

3.

Opłata w 4 ratach (za dopłatą 100 zł)
1-sza 1000zł wraz z zapisem (nie później niż do 5 października)
2. 1000 zł
3. 1000 zł
4. 850zł (450za kurs plus 200 zł opłaty organizacyjne, 100 zł egzamin oraz 100 zł koszt rat)

 

Cena kursu obowiązuje w przypadku opłacenia całości kwot lub 1 raty  do 15 maja. Po tym terminie obowiązuje dopłata 200 zł

uwaga: obowiązuje zniżka 400 zł dla osób biorących udział w unikalnym projekcie tanecznym EgyptianSoulDancers

 (zniżk jest odliczana od ostatnich rat)

UWAGA!!! W CENIE KURSU NOCLEG (oprócz festiwalu OA)I!!!!!!!!!!!!!

Miejsce: Lublin, ST Djamila,miejsce festiwalu Orient Addicts

Wymagania-
ukończone 18 lat ,wykształcenie średnie,wykupione upezpieczenie NW i oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwskazań do udziału w szkoleniu

Uwaga! Zdobycie uprawnień zawodowych do nauczania tańca nie było nigdy az tak proste bo:
w PIĄTEJ edycji kursu w pulę godzin specjalistycznych wejdą:
warsztaty w ramach full pass na Orient Addicts 2018 :
www.orient-addicts.djamila.pl
2 zjazdy w ramach unikalnego projektu tanecznego EgyptianSoulDancers z Joaną Saahirah (wystarczy niewielka dopłata by ukończyć cały projekt!)
Dodatkowo program zajęć z innych technik został zmodyfikowany tak by jak najlepiej dopasować go do specyfiki Waszej przyszłej pracy!!!
Wcześniej byly to techniki innych tańców, których podstawy na pewno warto znać , jednak teraz postaraliśmy się by były to zajęcia które bezpośrednio wpłyną na doskonalenie Waszej techniki oraz okażą się niezbędnym narzędziem w pracy na kursach belly-dance:
taniec kasyczny, współczesny, jazz, warsztat tworzenia choreografii, rytmika, etodyka pracy z dziećmi, metodyka właściwej rozgrzwki i stretchingu, techniki wspomagające, techniki relaksacji

NOWOŚCIĄ JEST TEŻ BEZPŁATNY NOCLEG NA CZAS ZJAZDÓW a cena nie ulega zmianie!!!

ZJAZDY

Przewidywana data uruchomienia kursu- 16 czerwca 2017


terminy zjazdów:

16-18 czerwca-zjazd specjalistyczny z Joaną Saahirah

19-20 sierpień -zjazd ogólny +specjalistyczny z Djamilą
13-15 pażdziernik- 2.zjazd specjalistyczny z Joaną Saahirah

16-17 grudzień -zjazd z cz. ogólnej (B. Czajkowska)
2 połowa marca 2018 - Orient Addicts Festival
na egzamin zostanie wyznaczony odrębny termin (kwiecień/maj 2018-
do uzgodnienia z kursantakmi)
Będzie to test z cześci ogólnej, następnie test z teorii tańca i egzamin praktyczny.
Egzamin praktyczny przewiduje prezentację dwóch tańców-obowiązkowo klasyki orientalnej oraz do wyboru-folklor lub modern arabski
Egzaminy poprawkowe, w razie niepowodzenia, zarówno dla cz. pisemnej jak i praktycznej są ustalane na terminy powakacyjne. Cena przystąpienia do każdej poprawki: 100 zł

Do czasu egzaminu nalezy równiez dostarczyc dziennik praktyk instruktorskich zaliczonych w wybanej szkole tańca (30 godz).-szczegóły podajemy na pierwszym zjeździe.

WAŻNE KURS będzie miał specjalizaję -taniec arabski!  Jedyny taki w Polsce! Dodatkowo możliwość uzyskania certyfikacji najważniejszej na świecie organizacji tanecznej: CID UNESCO!
Zapraszamy. Dołącz do grona profesjonalistów !

Kazda absolwentka kursu znajdzie się w wykazie uprawnionych do nauczania tańca orientalnego : www.ozpbd.djamila.pl

 

zgłoszenia proszę nadsyłac na info[at]djamila.pl. Otrzymacie instrukcje dotyczące rezerwacji miejsc oraz listy dokumentów wymaganych na kurs.
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY SPECJALISTYCZNE RÓWNIEZ OSOBY SPOZA KURSU. Informacje o każdym z nich będą uzupełniane
w osobnych wątkach ich dotyczących. Po pomyślnym zdaniu wszystkich części egzaminu stajecie się pełnoprawnymi instruktorami

 

Zapisy: wybierz formularz "warsztaty" z menu po lewej stronie lub poniżej:

zapisy nawarsztaty są ważne tylko i wyłącznie po opłaceniu zaliczki.Brak wpłaty do 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia jest równożnaczne z anulowaniem zapisu.Dane do wpłat oraz instrukcje otrzymasz po wysłaniu zgłoszenia

 
Projekt strony Paweł Miatkowski | Copyright © DJAMILA